Aktualności

Zaproszenie


Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie karty zgłoszeniowej (kliknij, aby pobrać kartę) i wysłanie jej do dnia
16 czerwca 2017r. drogą faksową (na numer 33 810 10 54) lub skanem na adres: biuro@rfeko.pl.

Szczegółowe informacje na temat konferencji uzyskają Państwo również kontaktując się z:
Katarzyna Jaskot
Tel: 516-263-464
E-mail: kjaskot@rfeko.pl

Dokumenty do pobrania:

- Karta zgłoszenia
- Program konferencji
- Zaproszenie

Zapraszamy do uczestnictwa.