PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH

Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A.

realizuje projekt „PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH - kompleksowy program wsparcia osób rozpoczynających działalność gospodarczą”

logo

  • Klienci:Projekt „PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH - kompleksowy program wsparcia osób rozpoczynających działalność gospodarczą”

Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. realizuje projekt „PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH - kompleksowy program wsparcia osób rozpoczynających działalność gospodarczą”.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 40 os. powyżej 30 roku życia zamieszkujących subregion południowy, pozostających bez zatrudnienia i planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

REKRUTACJA DO PROJEKTU POTRWA OD 25 WRZEŚNIA DO 09 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

Dodatkowy nabór biznesplanu odbędzie się w dniu 07 maja 2018 r. w godzinach 8:15-14:45

Ranking punktów za ocenę biznesplanów osób, które zakwalifikowały się do uzyskania wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej znajduje się poniżej.

 

Uprzejmie informujemy, że nabór biznesplanów w ramach projektu Przyszłość w Twoich rękach odbędzie się w dniach 26 do 28 marca 2018r.

Biznesplany można składać osobiście w biurze projektu (w godzinach 8.15-14.45) lub przesłać je pocztą.

Zostali wyłonieni uczestnicy projektu o następujących numerach:
3, 9, 12, 21, 27, 28, 37, 43, 47, 52, 54, 56, 59, 68, 71, 76, 77, 79, 82, 84, 85, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 101, 103, 104, 105, 108, 116, 118, 123, 124, 125, 137

Osoby które zakwalifikowały się do projektu proszone są o zapoznanie się z umieszczonymi poniżej regulaminem przyznawania środków finansowych oraz załącznikami:

Regulamin - Regulamin (wersja aktualna) - przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości KK15.11-1-1 - Pobierz

Regulamin - Regulamin (wersja nieaktualna) - przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości KK15.11-1-1 - Pobierz
Załącznik nr 1 - Zapotrzebowanie na usługi doradcze po założeniu działalności gospodarczej - Pobierz
Załącznik nr 2 - Standardy oceny biznesplanów - Pobierz
Załącznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcie pomostowe - Pobierz
Załącznik nr 4 - Biznesplan - Pobierz
Załącznik nr 5 - Karta oceny biznesplanu - Pobierz
Załącznik nr 6 - Umowa o udzielenie wsparcia finansowego - Pobierz
Załącznik nr 7 - Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego - Pobierz
Załącznik nr 8 - Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego uwagi - Pobierz
Załącznik nr 9 - Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego w formie usług doradczych - Pobierz
Załącznik nr 10 - Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego - Pobierz
Załącznik nr 11 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego - Pobierz
Załącznik nr 12 - Wniosek o przyznanie podstawowego lub przedłużonego wsparcia pomostowego - Pobierz
Załącznik nr 13 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis - Pobierz
Załącznik nr 14 - Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis - Pobierz
Załącznik nr 15 - Formularz informacji przedst. przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Pobierz
Załącznik nr 16 - Szczegółowe zestawienie towarów i usług wsparcie finansowe - Pobierz
Załącznik nr 17 - Oświadczenia - Pobierz
Załącznik nr 18 - Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch źródeł wsparcia - Pobierz
Załącznik nr 19 - Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia - Pobierz
Załącznik nr 20 - Rozliczenie wsparcia finansowego - Pobierz
Załącznik nr 21 - Rozliczenie wsparcia pomostowego - Pobierz
Załącznik nr 22 - Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis - Pobierz

Osoby zakwalifikowane do Projektu zobowiązane są do dostarczenia dokumentów potwierdzających ich statut w terminie 3 dni roboczych od dnia ukazania się niniejszego komunikatu (zgodnie z regulaminem rekrutacji paragraf 11, ustęp 5)
Na listę rezerwową dostały się osoby z następującymi numerami:
23, 35, 50, 51, 55, 61, 81, 102, 112, 138

Pobierz ranking punktów - lista rezerwowa PDF

 

Lista osób z następującymi numerami, które nie zakwalifikowały się do projektu:
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 80, 83, 86, 89, 91, 94, 100, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 139

Pobierz ranking punktów - lista osób odrzuconych PDF

WSZYSTKIM OSOBOM, KTÓRE ZGŁOSIŁY CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE "PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH" BARDZO DZIĘKUJEMY - ZESPÓŁ RFEKO