Rekrutacja

Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A.

realizuje projekt „Przyszłość w Twoich rękach”

logo

  • Klienci:Projekt „Przyszłość w Twoich rękach”

 

Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. realizuje projekt „Przyszłość w Twoich rękach”.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, oraz do złożenia:

  • załącznika numer 1 - formularza rekrutacyjnego,
  • załącznika numer 8 - Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie,
  • załącznika numer 9 - Oświadczenia Uczestnika Projektu,

 

Szczegółowe informacje zawarte są w plikach do pobrania poniżej:

Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu - Pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny - Pobierz

Załącznik nr 2 - Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego - Pobierz

Załącznik nr 3 - Karta oceny merytorycznej formularza - Pobierz

Załącznik nr 4 - Karta oceny rozmowy - Pobierz

Załącznik nr 5 - Zbiorcza karta oceny merytorycznej - Pobierz

Załącznik nr 6 - Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych - Pobierz

Załącznik nr 7 - Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego - Pobierz

Załącznik nr 8 - Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie - Pobierz

Załącznik nr 9 - Oświadczenia Uczestnika Projektu - Pobierz

Załącznik nr 10 - Dane Uczestnika Projektu - Pobierz

Załącznik nr 11 - Sektory wykluczone z projektu- Pobierz