WYNIKI OCENY FORMALNEJ

Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A.

realizuje projekt „Przyszłość w Twoich rękach”

logo

  • Klienci:Projekt „Przyszłość w Twoich rękach”

 

Uprzejmie informujemy, że wszystkie osoby które stawiły się do korekt błędów formalnych zakwalifikowano do kolejnego etapu.