Monter systemów Fotowoltaicznych

Dzienny harmonogram szkolenia - Monter systemów fotowoltaicznych

Szkolenie podstawowe
Ilość dni roboczych – 3
Ilość godzin przypadających na jednego uczestnika – 24 h

Dzień 1 – moduł specjalistyczny (fotowoltaika)
- Wstęp i zagadnienia ogólne - teoria
- Podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych - teoria
- Podstawowe właściwości fizyczne w systemach fotowoltaicznych - teoria
- Rodzaje ogniw i modułów fotowoltaicznych - teoria
- Na czym polega zjawisko fotowoltaiczne - teoria
- Rodzaje systemów fotowoltaicznych – teoria
- Budowa i zasada działania instalacji fotowoltaicznych – teoria
- Urządzenia i elementy systemów fotowoltaicznych – teoria

Dzień 2 – moduł specjalistyczny (fotowoltaika)
- Zasady doboru systemów fotowoltaicznych - teoria
- Profile energetyczne odbiorców – teoria, ćwiczenia
- Wymiarowanie systemu – teoria, ćwiczenia
- Dobór falowników (inwerterów) – teoria, ćwiczenia
- Autonomiczne systemy fotowoltaiczne – teoria, ćwiczenia
- Montaż regulacja instalacji fotowoltaicznej - praktyka
- Ocena warunków pracy instalacji fotowoltaicznej – praktyka

Dzień 3 – moduł specjalistyczny (fotowoltaika)
- Błędy instalacyjne w systemach fotowoltaicznych - praktyka
- Zakłócenia i awarie – teoria i praktyka
- Czynniki mające wpływ na wydajność systemów fotowoltaicznych – teoria i praktyka
- Pomiar charakterystyk prądowo – napięciowych - praktyka
- Utrzymanie systemów fotowoltaicznych – teoria i praktyka
- Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego

Formularz zgłoszenia

Wypełnij poniższy formularz, aby zapisać się na szkolenie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Termin planowanego szkolenia

Telefon (opcjonalnie)

Treść wiadomości