Dokumenty techniczne

  • Klienci:Firmy, przedsiębiorstwa komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego

Dokumenty techniczne to zespół dokumentów, który zawiera odpowiednie dane techniczne niezbędne do wykonania danego przedmiotu lub przeprowadzenia określonych działań. Jakie treści dokładnie mogą zawierać dokumenty techniczne? To całkowicie zależy od przeznaczenia takiej dokumentacji.

Dokumentacja techniczna – specjalistyczne opracowania

Oferujemy fachowe opracowania specjalistyczne wykonane zgodnie ze sztuką inżynierską oraz z aktualnymi przepisami i normami prawnymi. Dzięki wiedzy i doświadczeniu wykwalifikowanej kadry gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych przez nas usług. Współpracujemy na co dzień ze specjalistami z różnych dziedzin. W trosce o wysoki standard wykonywanych usług starannie dobieramy nach partnerów. Każda dokumentacja techniczna opracowywany jest przez znawcę danego tematu. Dzięki temu gwarantujemy jej poprawność i zgodność z określonymi normami.

Jakie dokumenty techniczne możemy przygotować?

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny pozwala na uzyskanie wiedzy dotyczącej zużycia energii przez budynek i instalacje oraz proponuje konkretne rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną. W rezultacie otrzymuje się: koszt, zysk, czas zwrotu kosztów oraz inne ekonomiczne wskaźniki opłacalności. Ten rodzaj dokumentacji technicznej to rodzaj profesjonalnego doradztwa w zakresie obniżenia kosztów zużywania energii.

Analizy techniczne

Do analiz technicznych zaliczamy takie dokumentacje jak:
- ocena oddziaływania na środowisko – procedura pomagająca w wydaniu opinii dotyczącej wpływu przedsięwzięcia na środowisko,
- analiza techniczno-ekonomiczna – stanowiącą dokument koncepcyjny określający zakres planowanych działań wraz z proponowanymi wariantami inwestycji,
- projekt budowlany, pozwolenie budowlane, projekt wykonawczy – dokumenty związane z procesem inwestycyjnym.

Operat wodnoprawny

Operat wodnoprawny to zasadniczy dokument, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie wodnoprawne. Będzie potrzebny wszędzie tam, gdzie zamierzone działania będą miały wpływ na stan wód i gospodarkę wodno-ściekową.

Dzięki pełnemu zaangażowaniu zespołu do każdego opracowania podchodzimy z profesjonalizmem, uwzględniając sugestie oraz potrzeby naszych Klientów. Wykonana przez nas dokumentacja techniczna z pewnością spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów.