Wyniki oceny merytorycznej

Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A.

Wyniki oceny merytorycznej

logo

  • Klienci:Wyniki oceny merytorycznej

 

Uprzejmie informujemy, że zakończył się proces oceny merytorycznej. O jej indywidualnym wyniku powiadomimy Państwa drogą mailową lub listownie za pośrednictwem poczty